Nieuwsbericht: 2020-01-22 Lezing over Limburgse dialecten
(Categorie: Div)
Geplaatst door Webadministrator
zondag 26 januari 2020 - 15:00:58


2020-01-22 Limburgse dialecten (1).JPG
Lezing over Limburgse dialecten 
Op woensdag 22 januari was de heer Ton van de Wijngaard bij ons de gastspreker. Hij is streektaalfunctionaris bij het Huis voor de Kunsten en een expert op het gebied van de Limburgs dialecten. Aan de hand van een powerpoint presentatie legde hij uit, dat het Limburgs officieel als streektaal erkend is in 1997. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zes verschillende dialecten, die elk hun eigen kenmerken hebben: De Riuarische dialecten, Het Ripuarische overgangsgebied, Het Oost-Limburgs, Het Centraal-Limburgs, Het Kleverlands en het Mich-kwartier. Het Oirsbeeks dialect behoort tot het Oost-Limburgs. Het Limburgs verschilt van het Nederlands door een eigen woordenschat, eigen persoonlijke voornaamwoorden en doordat het een toontaal is. Door een woord op een andere toon uit te spreken krijgt het een andere betekenis. Het woord wies uitgesproken met een sleeptoon betekent verstandig, met stoottoon uitgesproken melodie. De heer van de Wijngaard liet ook een lijst met Oirsbeekse woorden zien uit 1914. Uit de zaal kwamen veel reacties hierop. Heel veel woorden worden ook nu nog gebruikt, maar sommige zijn verdwenen. Zo verandert ook het dialect onder invloed van het Nederlands. Na de pauze was er een Limburgs quiz met twintig vragen. Hierin werd gevraagd naar de betekenis van bepaalde vreemde dialect woorden in verschillende plaatsen. Het was multiple choice. Een voorbeeld: Wat is in het Heerlens dialect een sjtuuekeliezer? Is dat een breinaald, een tang of een pook. Het juiste antwoord was pook. Marleen Schmitz was de winnares en kreeg enkele Limburgse boekjes. Het was een leerzame en toch ontspannen middag.Dit nieuwsbericht is van KBO Oirsbeek
( http://kbooirsbeek.nl/news.php?extend.324 )